AVG-verzoek

Via dit formulier kunt u uw rechten als betrokkene zoals benoemd in de AVG uitoefenen. Zo kunt u bijvoorbeeld een verzoek indienen tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens door Esri Nederland B.V. uit de gebruikte systemen.

Na aanvraag zullen wij u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, informeren over de genomen stappen.

Let op: Er zijn een aantal uitzonderingen van toepassing waarmee wij u helaas niet kunnen helpen. 

  • Wilt u uw gegevens uit ArcGIS Online of My Esri laten verwijderen? Stuur dan een e-mail naar accounts@esri.com
    Wij zijn niet de verwerkingsverantwoordelijke voor deze systemen. 
  • Wilt u geen e-mails meer ontvangen van Esri Inc (Engelstalige marketing e-mails)? Stuur dan een e-mail naar privacy@esri.com. Wij zijn niet de verwerkingsverantwoordelijke voor deze systemen. 
  • Wilt u alleen uw e-mailvoorkeuren wijzigen van Nederlandse marketing e-mails? Dat kan via de footer van eerder ontvangen e-mails, via mailings@esri.nl of via het formulier op deze pagina.